www.woonbond.nl  - de Woonbond is een groot overkoepelend orgaan voor huurders en woningzoekenden. Ook ondersteunen ze huurdersverenigingen.

www.huurders.info – voor al uw vragen over huren

www.kwh.nl – website van Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector, informatie over welke kwaliteit u als huurder van uw woningbouwcorporatie mag verwachten

www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl  – een klachtencommissie, speciaal gericht op woningbouwcorporaties in Twente. Dus, wanneer u een klacht heeft over Beter Wonen, kunt u zich hier melden.

www.huurcommissie.nl  – website waar u informatie vindt over hoe u bezwaar moet maken tegen beslissingen van uw corporatie (over bijvoorbeeld huurverhogingen). Ook behandelen zij klachten van huurders. Dus hier kunt u ook terecht als u klachten heeft over Beter Wonen.

 

www.almelo.nl - de website van de gemeente Almelo

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning - website van de overheid met alle informatie over de wet- en regelgeving rondom huren

www.woningwet2015.nl – alle informatie over de nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 is ingegaan

www.toeslagenaanvraag.nl – op deze website kunt u zonder DigiD huurtoeslag aanvragen

 

www.beterwonen.nl – de website van woningbouwcorporatie Beter Wonen Almelo

www.woninghuren.nl/      Huurwoning aanbod van 13 woningcorporaties

www.stja.nl – de website van woningbouwcorporatie Sint Joseph in Almelo

www.harvanstja.nl – de website van de huurdersvereniging van St. Joseph

www.aedes.nl – de website van de vereniging van wooncorporaties