Denk mee over je eigen wijk!

De huurders van Beter Wonen en St. Joseph Almelo kunnen tot begin februari laten weten hoe ze over hun wijk denken. Is er genoeg te doen, durf je ’s avond over straat, ken je mensen die veel tekort komen? Allemaal dingen die de corporaties en de gemeente Almelo willen weten om de wijken (nóg) prettiger te maken.

We willen alle huurders vragen: klik op www.jouwkijkopdewijk.nl en vul de vragenlijst in. We hoeven verder niets te weten – het gaat om meningen en voorstellen, niet om wie u bent of waar u woont. We zijn benieuwd naar de reacties en gaan ermee aan de slag!

Namens Beter Wonen en de SHBW: hartelijk dank voor uw medewerking!

Wim van der Elst
voorzitter

(ga hier naar www.jouwkijkopdewijk.nl )

                                              

Nog altijd op afstand.

Het is al weer even geleden dat het bestuur van de huurdersorganisatie SHBW een ontmoeting kon organiseren met alle huurders van Beter Wonen. En de coronamaatregelen staan nog altijd in de weg aan zo’n bijeenkomst.

Dat wil niet zeggen dat we onbereikbaar zijn: de mailbox van secretaris Wout Moelard is altijd beschikbaar. En via onze website www.shbwalmelo.nl houdt webmaster Mirjam de Groot u op de hoogte van alle ontwikkelingen waar we bij betrokken zijn. Niettemin zouden we een één-op-één ontmoeting met u allemaal in 2022 op prijs stellen.

Voorlopig moeten we eerst de winter door, met alle beperkingen die vandaag de dag schering en inslag zijn. Het is niet anders. Laten we daarom maar het beste maken van de kerstdagen en de jaarwisseling. De huidige maatregelen duren voorlopig nog tot midden januari en wat er dan gaat gebeuren, zien we dan wel.

In elk geval hebben we dan een nieuw kabinet met – opnieuw – een Minister van Wonen. Wie dat gaat worden is nog voorwerp van speculatie maar een ‘eigen’ minister duidt in elk geval op aandacht voor een enorm en groeiend probleem: het tekort aan betaalbare woningen. Het wordt een hectische periode van bouwen en verbouwen, want we moeten vergroenen, beter geïsoleerd worden, van het gas af en concentreren op zonne-energie. Dat de SHBW er daarbij op zal toezien dat de woonkosten daardoor niet zullen stijgen ligt voor de hand. Mogelijk hogere huren dienen te worden gecompenseerd door lagere energiekosten – dat is het streven van zowel de SHBW als Beter Wonen.

Kortom: we hebben nog wel zo het een en ander te doen. We houden u graag op de hoogte en voor suggesties van uw kant staan we altijd open. Gooit u de mailbox van Wout maar vol!

Het bestuur van de SHBW wenst u fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een bijzonder voorspoedig 2022!

Wim van der Elst

voorzitter SHBW

huurwoningen milieuvriendelijker

 

Jong en oud 21102021

https://www.tubantia.nl/almelo-e-o/nieuwe-woonvorm-in-de-maak-in-almelo-ouderen-eenzaam-in-huis-zorg-voor-jongelui-als-buren~a4efc3bf/

 

buitenbeter

Een prettige woonomgeving is erg belangrijk. U wilt natuurlijk niet dat er afval op straat ligt, dat de straatverlichting niet werkt of dat stoeptegels losliggen. Als dit soort problemen toch ontstaan, wilt u dat het snel wordt opgelost. Met de app BuitenBeter kunt u daar zelf aan bijdragen. U kunt eenvoudig een melding van uw probleem maken.

Gemakkelijk een melding maken

Als u de app BuitenBeter downloadt, kunt u eenvoudig een account aanmaken. Via dit persoonlijke account kunt u melding maken van problemen in uw buurt, zoals de voorbeelden hierboven. De meldingen worden doorgestuurd naar de gemeente. De gemeente lost ernstige problemen snel op en plant minder dringende zaken in.

Bij iedere melding voegt u een foto en een korte beschrijving toe. Ook geeft u aan waar het probleem zich voordoet. Zo kan een probleem in de buurt snel(ler) worden opgepakt. Op de website van BuitenBeter leest u meer over deze app.

Melden via de website van de gemeente

Meldt u een probleem liever via de website van de gemeente? Dat kan ook. Op deze pagina leest u hier meer over.

https://www.beterwonen.nl/nieuwsarchief/buitenbeter-problemen-in

Huurwoning

Tubantia 26 augustus 2021

ALMELO - Het aantal mensen dat naarstig op zoek is naar een sociale huurwoning in Almelo is in een jaar tijd met tien procent gestegen, naar ruim 3400. Toch is de kans groot dat nieuwe huurders vrij vlot de sleutels ontvangen. Gemiddeld is de wachttijd in Almelo zeven maanden. 

Een sociale huurwoning wordt niet zomaar toegewezen. Gegadigden moeten er wel wat voor doen; reageren als er een geschikt huis of appartement vrij komt, benadrukt woordvoerder Rutger Brunink van Beter Wonen. „Als je staat ingeschreven als woningzoekende en je doet verder niets, dan gebeurt er ook niets. Krijg je geen huis.”

Woonburo

Samen met zustercorporatie Sint Joseph regelt Beter Wonen de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat gebeurt via het Woonburo. Op de site worden op dit moment acht appartementen en een tussenwoning te huur aangeboden. Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat, want Almelo telt momenteel ongeveer 3400 ‘actief woningzoekenden’, blijkt uit de jaarverslagen van de beide corporaties.

Wachttijd valt mee

Toch valt de wachttijd alleszins mee, doet de Beter Wonen-woordvoerder uit de doeken. „De gemiddelde zoektijd voor een sociale huurwoning is zeven maanden. Dat blijkt uit gegevens van ons Woonburo. Vergeleken met veel andere plaatsen in Nederland gaat het zoeken naar een huurwoning vlot in Almelo.” Onderzoek door research- en adviesbureau Rigo bevestigt dat. In sommige gemeenten, zoals Woerden en Putten, kunnen de wachttijden zelfs tot negen jaar oplopen. In Overijssel zijn er volgens Rigo plaatsen met wachttijden van vijf jaar. In de directe omgeving van Almelo doet Rijssen-Holten het met een gemiddelde zoektijd van zes maanden nog wat beter. In Twenterand is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning 13 maanden.

 Druk op woningmarkt 

In Almelo is het aantal actief woningenzoekenden al jaren aan het stijgen, blijk uit de jaarverslagen van de corporaties. Terwijl ook de gemiddelde inschrijfperiode bij het Woonburo steeds langer wordt. In 2020 was dat gemiddeld 2,3 jaar. „De druk op de woningmarkt in Almelo blijft oplopen”, wordt geconcludeerd. Brunink van Beter Wonen legt uit dat er een aanzienlijk verschil is tussen ‘inschrijfperiode’ en ‘zoektijd’. „Iemand die ingeschreven staat is niet per definitie actief zoekend. Dat is hij of zij pas wanneer er daadwerkelijk op vrijgekomen woningen wordt gereageerd.”

Snel inschrijven

Veel inschrijvers zijn daar nog niet aan toe, weet Brunink. „Neem bijvoorbeeld een ouder echtpaar dat nu in een tussenwoning woont en op den duur wil verhuizen. Bijvoorbeeld naar een appartement in het centrum. Wij adviseren deze mensen zich alvast in te schrijven via het Woonburo.” Dan is het echtpaar namelijk eerder aan de beurt, als er in de toekomst een geschikte woning vrij komt. „Degene die het langst staat ingeschreven komt het eerst voor een bezichtiging in aanmerking.”

12000 huurwoningen

Samen beschikken de twee corporaties over circa 12.000 huurwoningen in Almelo. Waarbij Beter Wonen met 6400 huizen wat groter is. „Het aantal woningen is de laatste jaren stabiel, als ik kijk naar onze projecten met sloop, nieuwbouw en renovatie”, zegt Brunink. Bij een sociale huurwoning is de maandelijkse huur niet hoger dan de toeslaggrens, momenteel op 752,33 euro bepaald. In Almelo is 33 procent van de woningen (in totaal 33.000) aangemerkt als sociale huurwoning.

Alleenstaande met laag inkomen

Volgens gegevens van het Woonburo is de meest voorkomende actief woningzoekende een ‘alleenstaande, met een laag inkomen’. De woordvoerder van Beter Wonen heeft de cijfers op een rijtje. „Van de ruim 3400 actief woningzoekenden komen er ruim 2700 uit de gemeente Almelo zelf. Dat is bijna 80 procent. Uit de rest van Twente komen er ruim 400. Dat geeft aan dat de woningmarkt in Almelo een sterk lokaal karakter heeft.” 

 

Telegraaf 21 augustus 2021

toeslagen blijven liggen

 

Voor meer uitleg zie ook: https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/normen-en-grenzen-huurtoeslag

Als er één ding is dat we in het corona-tijdperk hebben geleerd, dan is het dat vereenzaming een enorm probleem is geworden. De lockdown heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat heel veel (oudere) mensen ook zonder overheidsmaatregelen soms dagenlang alleen zijn, met hooguit een heel kort bezoek van een zorgmedewerkster die steunkousen aantrekt en medicijnen geeft.

De SHBW en de HAR van St. Jozef hebben het probleem dan ook stevig op de agenda gezet. Daar is een plan uit voortgekomen voor een alternatieve woonvorm dat dit jaar onderwerp van gesprek is tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. De komende maanden moet blijken of het voorstel levensvatbaar is.

Waar we naar toe willen koersen is een woonvorm waar oudere en jongere mensen samen onder één dak wonen. De jongere mensen huren hun woning tegen een lagere prijs, in ruil voor het beschikbaar stellen van vrije tijd voor hun oudere medebewoners. “Omzien naar” is daarbij het sleutelwoord – geen ‘zorg verlenen’, want dat is voorbehouden aan de professionele zorgorganisaties. Het gaat om boodschapjes doen, een klusje in huis, uitleggen hoe een iPad of zo werkt. Contacten onderhouden, belangstelling hebben en tonen, geen herrie maar reuring brengen. Wat leven in de brouwerij. 

De zorgorganisaties spelen ook een rol in het project. Veel van de zorgmedewerksters brengen naar eigen zeggen de helft van hun werktijd door met het reizen van de ene naar de andere patiënt. Een waanzinnige verspilling van tijd en geld! In ons project ‘Oud en Jong onder één dak’ is er in het complex dan ook een ruimte voor een zorgorganisatie waar een medewerkster het complex onder haar hoede heeft. Efficiënt en veel goedkoper dan nu.

Zonder hulp van de rijksoverheid zal dat allemaal niet betaald kunnen worden. Er wordt – geloof het of niet – thans gewerkt aan de formatie van een nieuw kabinet. Dat is hét moment om ‘de politiek’ ertoe te brengen de ‘tijdelijke’ verhuurderheffing af te schaffen. Dat is een bijzondere belasting voor corporaties (die wordt opgebracht door de huurders van sociale huurwoningen!), ter grootte van zo’n drie maanden huuropbrengst. Als we dat bedrag kunnen inzetten voor projecten als ‘Jong en Oud’ dan heeft dat alleen maar voordelen:

 1. Er worden huizen gebouwd (dringend nodig);
 2. Er komen huizen beschikbaar (oudere mensen gaan verhuizen)
 3. Het ‘virus van de eenzaamheid’ (zoals koning Willem Alexander het noemde) wordt aangepakt;
 4. De zorg wordt efficiënter en goedkoper.

Op 21 september begint het gesprek tussen Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties over de zgn. Prestatieovereenkomst 2022 en verder. Daarin spreken de partijen af wat er volgend jaar en de jaren daarna gaat gebeuren in de volkshuisvesting. De grote zorgpartijen in Almelo hebben al laten weten sympathiek tegenover het project ‘Jong en Oud’ te staan. Er zal volgend jaar waarschijnlijk nog niet gebouwd worden, maar we staan aan het begin van beweging in die richting.

En nu doordouwen!

St. Huurdersplatform Beter Wonen

Wim van der Elst, voorzitter    

Logo Beste Buur Bokaal

 

Dit jaar organiseert Beter Wonen samen met Sint Joseph voor de vierde keer de Beste Buur Bokaal. De Beste Buur Bokaal is bedoeld om aandacht te vragen voor fijne buren, die altijd voor anderen klaarstaan. Ook dit jaar roept een onafhankelijke jury de Beste Buur uit in Almelo. Deze fijne buurman of buurvrouw krijgt een mooie beker en prijs! U kunt uw buurman of buurvrouw tot 16 augustus aanstaande nomineren voor de Beste Buur Bokaal. Dat kan via deze website: https://www.bestebuurbokaal.nl/almelo/

Iedere inwoner van de gemeente Almelo kan een buurman of buurvrouw nomineren

Dit geldt dus ook voor mensen die geen woning bij Beter Wonen of Sint Joseph huren. Wilt u iemand nomineren? Vergeet dan niet om uit te leggen waarom deze persoon zo'n goede buur is. Een onafhankelijke jury wijst uiteindelijk een winnaar aan. Op 25 september aanstaande wordt de winnaar bekendgemaakt. Dit gebeurt tijdens een feestelijke uitreiking, waar de genomineerden voor worden uitgenodigd.

De Beste Buur Bokaal wordt gezamenlijk georganiseerd

Beter Wonen en Sint Joseph organiseren de Beste Buur Bokaal gezamenlijk. De huurdersorganisatie SHBW en de HAR zijn nauw betrokken. Verder zijn Avedan en Gemeente Almelo betrokken bij de Beste Buur Bokaal.

klantvisie 2021


Beste lezer en huurder van Beter Wonen,

Beter Wonen probeert haar dienstverlening telkens te verbeteren. Zij horen daarom graag wat u van Beter Wonen verwacht en hoe Beter Wonen aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. In deze vragenlijst stellen zij hier een aantal vragen over. Het zou fijn zijn als u de vragen beantwoordt. Uw antwoorden worden alleen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. Uw antwoorden zijn anoniem. Beter Wonen kan dus niet zien wie de vragenlijst heeft ingevuld. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. Beter Wonen bewaart alle antwoorden een aantal maanden, zodat zij hiervan kunnen leren.

Heeft u de uitleg begrepen en wilt u de vragenlijst invullen? klik dan op onderstaande link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dCTVVGBZMkidoaUYj5HmJ1vbEWlQDHVDnKrpW3gfctFUMFUzTFNDUTNPRjZJUE42OEw1SlFMTU02Ty4u

Hartelijk bedankt voor uw deelname.

Let op: wij kunnen via deze vragenlijst geen persoonlijke klachten opnemen. Heeft u een persoonlijke klacht? Neem dan contact op via (0546) 54 64 64 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

                                                          zomer

 

De Woningwet 2015 geeft de huurdersorganisaties die verbonden zijn aan woningbouwcorporaties een aantal rechten. De SHBW en Beter Wonen hebben daarover een samenwerkingsovereenkomst gesloten die een helder overzicht biedt van de onderwerpen waar de huurders bij zijn  betrokken.

Zo moet de SHBW instemming verlenen aan een voornemen tot huurverhoging, en die verhoging mag niet uitstijgen boven het percentage dat de verantwoordelijke minister heeft vastgesteld. Dit jaar had die minister bepaald dat de huren van de ‘sociale woningen’ niet mogen stijgen. Maar Beter Wonen heeft ook woningen die niet onder die bescherming vallen, en die huren zouden wél omhoog mogen. De SHBW heeft toen een pleidooi gehouden voor ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, en Beter Wonen heeft daarmee ingestemd.

In de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de Directie van Beter Wonen, zijn twee commissarissen geselecteerd met instemming van de SHBW. Dit jaar is er een nieuwe ‘huurderscommissaris’ op deze wijze benoemd, en eind dit jaar is er opnieuw een procedure voor de benoeming van zo’n commissaris.

Zo is de SHBW ook met een instemmingsrecht betrokken bij andere zaken, zoals de afrekening servicekosten of een sociaal plan. Daarnaast moet de SHBW om advies gevraagd worden voor een groot aantal andere beleidszaken. Al met al levert dat een aardig takenpakket op voor de vijf bestuursleden, en dat vraagt een zeer regelmatig overleg met de Directie van Beter Wonen. Dat overleg verloopt in goede harmonie omdat beide partijen een open oog hebben voor de belangen van de ander.

In het jongste overleg is ter sprake gekomen dat het soms wél lang duurt voor er wordt gereageerd op meldingen van storingen of dingen die kapot zijn of verzoeken om informatie. Dat leidt nog wel eens tot irritatie bij huurders of bewonerscommissies. Er wordt nu uitgezocht of die vertraging ‘corona-gerelateerd’ kan zijn of dat er andere oorzaken zijn. Maar het belang van een goede en voortvarende communicatie is onderkend.

En nu gaan we de vakantieperiode in. Ons volgende overleg met Beter Wonen zal gaan over de begroting 2022. Voor de SHBW is dat het belangrijkste overleg, want in de begroting staan de voornemens voor dat jaar en de SHBW is bij veel van die plannen betrokken als adviseur. Bovendien gaat het overleg met corporaties, gemeente Almelo en de collega’s van St. Joseph over de volkshuisvesting de komende jaren gewoon door.

Zomervakantie? Er is genoeg te doen!

Wim van der Elst

voorzitter SHBW

Gelukkig is de situatie in Almelo niet zo dramatisch.

 

Afb. uit Tubantia van 22 april 2021

IMG 2237

Op 19 januari jl hebben wij u geïnformeerd over "wet op eenmalige huurverlaging". Voor diegene die het gemist hebben nogmaals deze vermelding.

Welke huurders komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging?

Alleen huurders met een kale (netto) huur tussen 633,25 en 752,33 euro komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging én alleen als hun inkomen lager is dan een bepaalde grens.

Hoe werkt de eenmalige huurverlaging?

De wet verplicht corporaties om bij de Belastingdienst te controleren welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Huurders die na 2019 te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf bij de corporatie een eenmalige huurverlaging aanvragen. Deze inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van aanvragen.

Moeten huurders de eenmalige huurverlaging zelf aanvragen?

 • Heeft een huurder in 2019 een laag inkomen? Dan hoeft een huurder niks te doen. Beter Wonen doet uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging.
 • Heeft een huurder de afgelopen zes maanden een laag inkomen? Dan moet een huurder een aanvraag doen. Bij deze aanvraag vragen we om meer informatie over het huishouden en inkomen.

Waar moeten huurders aan denken als ze zelf huurverlaging aanvragen?

Willen huurders zelf een verzoek tot huurverlaging indienen? Houd dan rekening met de volgende dingen:

 • De inkomensdaling moet tenminste zes achtereenvolgende maanden duren op het moment van de aanvraag;
 • Het inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor deze huurder (zie onderstaand schema);
 • De kale huur (netto huur) van de woning moet hoger zijn dan € 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen).

Let op: het bedrag dat een huurder maandelijks aan Beter Wonen betaalt, kan hoger zijn dan de kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht aan Beter Wonen. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die een huurder mogelijk betaalt als ze in een appartement woont, tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die een huurder betaalt voor het gebruik van de woonruimte.

Welke gegevens moet de huurder aanleveren als zij zelf huurverlaging aanvraagt?

Als een huurder zelf een huurverlaging aanvraagt, moet zij enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben de volgende gegevens van een huurder nodig:

 • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties over de periode van inkomensdaling;
 • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. Een huurder kan zelf aangeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat.

Wij hebben deze gegevens nodig om te bepalen of een huurder recht heeft op de eenmalige huurverlaging. Een huurder moet in ieder geval gegevens van zes achtereenvolgende maanden aanleveren, tot het moment van de aanvraag. Op de website van de Woonbond is een voorbeeldbrief te vinden voor het aanvragen van een eenmalige huurverlaging.

Meer informatie

Meer informatie over de wet eenmalige huurverlaging staat op de website van Beter Wonen; www.beterwonen.nl en op de website van de Woonbond; www.woonbond.nl. Huurders die een verzoek willen indienen en hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, via 0546 -546 464.

 

Op 4 maart jl. konden we u melden dat de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet zullen worden verhoogd. Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wonen heeft dat besloten, en er een compensatieregeling voor de corporaties aan verbonden.

De corporatiewoningen die niet in de sociale sector vallen zouden wél worden verhoogd, en wel met 1.4%. Daar heeft de SHBW bezwaar tegen gemaakt bij Beter Wonen op drie gronden: 

 • de huurverhoging levert de op de totale begroting van Beter Wonen maar een relatief laag bedrag op.
 • de huurders van de betreffende woningen zijn ook geen miljonairs maar huurders die net zo goed op kleintjes letten.
 • de SHBW vindt dat voor alle corporatiehuurders het principe van "gelijke monniken" moet gelden. Voor niemand dus een huurverhoging, was het advies van de SHBW.

De directie van Beter Wonen heeft het advies overgenomen. De huurders zullen binnenkort nader worden geïnformeerd.

 

 

 

 

Het jaar 2020 was voor niemand een ‘normaal’ jaar. De corona-pandemie veranderde onze samenleving en manier van samenleven ingrijpend. We mochten alleen voor de noodzakelijke boodschappen naar buiten en zoveel mogelijk thuis werken, en winkels, restaurants en cafés moesten sluiten. In januari werd een avondklok ingesteld. Alles in afwachting van een vaccin dat uiteindelijk snel werd ontwikkeld maar aanvankelijk maar mondjesmaat (nou ja..) werd toegediend.

Voor het volledige verslag klik hier  "jaarverslag_202041373.pdf"

Namens het bestuur van de SHBW

 

Het bestuur van de SHBW pleit al jaren, samen met de collega’s van de HAR van St. Joseph, voor afschaffing van de verhuurderheffing. Het is weliswaar een bijzondere belasting voor woningbouwcorporaties, maar hun enige inkomstenbron zijn de huren van de huurders van corporatiewoningen. De verhuurderheffing wordt dus opgebracht door de huurders, terwijl eigenaren van koopwoningen wél hun hypotheekrente mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Over ‘scheefwonen’ gesproken …

Het is goed dat de jarenlange lobby in de Tweede Kamer en bij politieke partijen van huurdersorganisatie, de Woonbond maar ook de corporaties en hun organisatie Aedes vrucht lijkt te gaan afwerpen: de afschaffing van dit stuk onrecht.

Bestuur SHBW